Gravvård utifrån era Önskemål

Ett vackert minne

En minnessten skall finnas kvar i flera generationer framöver och hedra minnet av en unik person. Vi utformar gravvården helt utifrån de önskningar Ni har. Vi hjälper gärna till genom att lämna förslag och idéer på stensort, format, utsmyckning och övriga val som bör göras.

I våra produkt kataloger nedan finner ni fler modeller.

Exempel på Stilar